INFORMACJE O PROJEKTACH

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, dzięki którym nabędą lub podniosą Państwo swoje umiejętności zawodowe.

Forum Turystyki Regionów oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki realizują projekty:
- Kadry hotelarstwa i gastronomii (od października 2017 do maja 2019)
- Przypływ umiejętności w turystyce (od października 2017 do grudnia 2018)

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 90%.

Cykl szkoleń skierowany jest do odbiorców z całego województwa zachodniopomorskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Udział w szkoleniach mogą wziąć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo.

Uczestnikom kursów zapewniamy m. in. materiały szkoleniowe, zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone przez specjalistów, zakwaterowanie i wyżywienie. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać również z indywidualnych i grupowych konsultacji z doradcą zawodowym.

Projekty będą realizowane w województwie zachodniopomorskim od października 2017 roku do maja 2019 roku, harmonogramy szkoleń znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach:

Kadry hotelarstwa i gastronomii

 

Przypływ umiejętności w turystyce

 

Projekt Kadry hotelarstwa i gastronomii
Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K124/17-00

Projekt Przypływ umiejętności w turystyce
Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K012/17-00

Dodatkowe informacje