SZKOLENIA

Zachęcamy do udziału w szkoleniach:

Kadry hotelarstwa i gastronomii

 

Przypływ umiejętności w turystyce

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa RPZP. 08.00.00 Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Dodatkowe informacje