Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Animator to osoba, która aktywnie zorganizuje czas klientowi, również temu wymagającemu. Animacja nie dotyczy jedynie dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

  • jak prowadzić gry i zabawy integracyjne,
  • w jaki sposób układać programy wieczorne i zabawy na scenie,
  • jak zająć czas turysty w nieoczekiwanych warunkach,
  • jak zorganizować czas pobytu turysty w hotelu oraz poza nim.

Termin szkolenia: I kwartał 2018 roku, II kwartał 2018 roku, I kwartał 2019 roku II kwartał 2019 roku

W programie: 48 h (6 dni)

Grupa: 15 osób

Opłata: 185 zł/os. dla osób niekorzystających z noclegów

233 zł/os. dla osób korzystających z noclegów

Dofinansowanie kursów obejmuje:

- udział w pełnym programie kursu (w tym poczęstunek: kawa, herbata, lunch),

- noclegi i wyżywienie,

- materiały dydaktyczne,

- opłatę za egzamin Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

 

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowe informacje