PRZYPŁYW UMIEJĘTNOŚCI W TURYSTYCE

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

Szkolenie

Liczba
godzin

Cena

Przewodnik turystyczny terenowy
– województwo zachodniopomorskie

224 h

505 zł
614 zł*

Przewodnik turystyczny miejski
– Szczecin

192 h

397 zł

Przewodnik turystyczny lokalny dla subregionów:
- północno-zachodniego,
- północno-wschodniego,
- południowo-zachodniego,
- południowo-wschodniego

176 h

375 zł

Pilot wycieczek

160 h

344 zł
466 zł*

Animator turystyki

80 h

229 zł
295 zł*

Menedżer produktów turystycznych

80 h

229 zł
295 zł*

Operator e-narzędzi w turystyce

80 h

297 zł
368 zł*

    *Cena z noclegiem

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w branży turystycznej.

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

Zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa? Aplikuj już dziś!

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdziesz w zakładce REKRUTACJA, natomiast harmonogramy szkoleń w zakładce TERMINARZ.

Dodatkowe informacje