Pilot wycieczek

Pilot wycieczek to osoba, która towarzyszy turystom w trakcie wycieczki – sprawuje nad nimi opiekę, czuwa nad prawidłowym wykonaniem usług oraz przekazuje podstawowe informacje. Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak: podstawy geografii i obsługi ruchu turystycznego, przepisy prawne, bezpieczeństwo w turystyce, psychologia i socjologia grupy wycieczkowej, etyka pilota i obsługa grup specjalistycznych.

Termin szkolenia: I kwartał 2018 roku

W programie: 160 h (20 dni) – w tym 120 h zajęć stacjonarnych i 40 h zajęć terenowych

Organizacja: 15 dni zajęć stacjonarnych, odbywających się w weekendy od 8.00-16.00 oraz 5 dni zajęć terenowych

Grupa: 20 osób

Opłata: 344 zł/os. dla osób niekorzystających z noclegów

466 zł/os. dla osób korzystających z noclegów

Dofinansowanie kursów obejmuje:

- udział w pełnym programie kursu (w tym poczęstunek: kawa, herbata, lunch),

- noclegi ze śniadaniem,

- ubezpieczenie,

- materiały dydaktyczne,

- opłatę za egzamin Polskiej Izby Turystyki.

 

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowe informacje