Przewodnik turystyczny lokalny

Uprawnienia przewodnika lokalnego zezwalają na wykonywanie usług przewodnickich na terenie wybranego subregionu w obrębie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki szkoleniu będziesz potrafił kompleksowo prezentować walory historyczne i zabytkowe oraz przyrodnicze subregionu, poznasz najważniejsze imprezy turystyczno-kulturalne odbywające się na jego terenie. Ponadto jako przewodnik będziesz potrafił wskazać turyście interesujące go atrakcje oraz zweryfikować dostępną infrastrukturę pod kątem zaadaptowania jej do różnych form wypoczynku i potrzeb turysty.

Do wyboru cztery subregiony województwa zachodniopomorskiego:

  • północno-zachodni,
  • północno-wschodni,
  • południowo-zachodni,
  • południowo-wschodni.

Terminy rozpoczęcia szkoleń:
I kwartał 2018 roku (północno-wschodni, południowo-zachodni)
III kwartał 2018 (północno-zachodni, południowo-wschodni)

W programie: 176 h (22 dni) – w tym 88 h zajęć stacjonarnych i 88 h zajęć terenowych

Organizacja: 11 dni zajęć stacjonarnych, odbywających się w weekendy od 8.00-16.00 oraz 11 dni zajęć terenowych

Grupa: 20 osób

Opłata: 375 zł/os.

Dofinansowanie kursów obejmuje:

- udział w pełnym programie kursu (w tym poczęstunek: kawa, herbata, lunch),

- ubezpieczenie,

- materiały dydaktyczne,

- opłatę za egzamin Polskiej Izby Turystyki.

 

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowe informacje