Przewodnik turystyczny miejski - Szczecin

Uprawnienia przewodnika miejskiego zezwalają na wykonywanie usług przewodnickich na terenie Szczecina. Dzięki szkoleniu będziesz potrafił kompleksowo prezentować walory historyczne i zabytkowe oraz przyrodnicze miasta, poznasz najważniejsze imprezy turystyczno-kulturalne odbywające się na jego terenie. Ponadto jako przewodnik będziesz potrafił wskazać turyście interesujące go atrakcje oraz zweryfikować dostępną infrastrukturę pod kątem zaadaptowania jej do różnych form wypoczynku i potrzeb turysty.

Termin szkolenia: II kwartał 2018 roku

W programie: 192 h (24 dni) – w tym 104 h zajęć stacjonarnych i 88 h zajęć terenowych

Organizacja: 13 dni zajęć stacjonarnych, odbywających się w weekendy od 8.00-16.00 oraz 11 dni zajęć terenowych

Grupa: 20 osób

Opłata: 397 zł/os.

Dofinansowanie kursów obejmuje:

- udział w pełnym programie kursu (w tym poczęstunek: kawa, herbata, lunch),

- ubezpieczenie,

- materiały dydaktyczne,

- opłatę za egzamin Polskiej Izby Turystyki.

 

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowe informacje