Przewodnik turystyczny terenowy - województwo zachodniopomorskie

Uprawnienia przewodnika terenowego zezwalają na wykonywanie usług przewodnickich na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Dzięki szkoleniu będziesz potrafił kompleksowo prezentować walory historyczne i zabytkowe oraz przyrodnicze regionu, poznasz najważniejsze imprezy turystyczno-kulturalne odbywające się na jego terenie. Ponadto jako przewodnik będziesz potrafił wskazać turyście interesujące go atrakcje oraz zweryfikować dostępną infrastrukturę pod kątem zaadaptowania jej do różnych form wypoczynku i potrzeb zachodniopomorskiego turysty.

Termin szkolenia: IV kwartał 2017 roku

W programie: 224 h (28 dni) – w tym 128 h zajęć stacjonarnych i 96 h zajęć terenowych

Organizacja: 8 dwudniowych zjazdów stacjonarnych, odbywających się w weekendy od 8.00-16.00 oraz 12 dni zajęć terenowych

Grupa: 20 osób

Opłata: 505 zł/os. dla osób niekorzystających z noclegów

614 zł/os. dla osób korzystających z noclegów

Dofinansowanie kursów obejmuje:

- udział w pełnym programie kursu (w tym poczęstunek: kawa, herbata, lunch),

- noclegi ze śniadaniem,

- ubezpieczenie,

- materiały dydaktyczne,

- opłatę za egzamin Polskiej Izby Turystyki.

 

Integralną częścią naszych szkoleń są indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Polską Izbę Turystyki.

 

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowe informacje